Bunkervandring 12.12 kl. 12

Brödtext

OBS! Bunkervandringen är inhiberad och kommer att flyttas till en senare tidpunkt!

 

*************

 

Är du intresserad av lokal krigshistoria och vilka spår som finns kvar i terrängen från krigstiden? Då kan du delta i bunkervandringen lördagen den 12 december kl. 12. Under terrängvandringen längs Harparskoglinjen bekantar vi oss med sju bunkrar och pansarhindret och får höra om hur försvarslinjen mot Hangö befästes under mellanfreden.

Tidpunkter:
Lördagen den 12.12 kl. 12 bunkervandring på svenska
Söndagen den 13.12 kl. 12 bunkervandring på finska
Start vid Mannerheims minnessten.
Vandringens längd: ca 3 h.
Deltagaravgift: 20 €/person.
Betalning kontant eller med kort på plats fr.o.m. en halv timme innan turen startar.

Boka din plats i tid!
Anmälningar:
info@frontmuseum.fi
044 700 1941