Besöksinfo

Hitta hit

Det är lätt att hitta till Hangö Frontmuseum. Vi finns på Hangöuddsvägen (Stamväg 25) ungefär mittemellan städerna Ekenäs och Hangö. Kör längs stamväg 25. Museet ligger endast ett stenkast från landsvägen vid byn Lappvik.

Kommer du från Ekenäs är körtiden cirka 15–20 minuter och du hittar oss på landsvägens högra sida.

Kommer du från Hangö är körtiden också cirka 15–20 minuter.

På området finns en ny rymlig parkeringsplats.

Välkommen!

 

Öppettider

Museet är öppet enligt följande:

April-maj                       lö-sö kl. 12-17

Juni-augusti                  ti-sö kl. 11-18

September-december   lö-sö kl. 12-17

Övriga tider enligt överenskommelse.

 

Priser

Normalbiljett 8 € /person
Pensionärer / studerande 5 € /person
För grupper över 20 personer 5 € /person

 

Fritt inträde

Krigsveteraner och deras änkor
Beväringar i uniform
Barn under 16 år
Alla skolgrupper, grundskola och gymnasium, har fritt inträde till museet tack vare ett understöd från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

 

Guidningar

En guidning av utställningen, cirka 45 minuter, kostar 75 €. Vi skräddarsyr också guidningar enligt önskemål och behov. Vänligen ta kontakt med vår museikoordinator Piia Hasselberg, tfn +358 44 700 1941 eller via epost: info@frontmuseum.fi

 

Grupper, konferenssalen

Vi har möjlighet att ta emot både mindre och större grupper. Vår konferenssal rymmer hela 50 personer. Salen lämpar sig bra för möten och seminarier. Vänligen ta kontakt med vår museikoordinator Piia Hasselberg, tfn +358 44 700 1941 eller via epost: info@frontmuseum.fi.

 

Skolor

Museet lämpar sig utmärkt för studiebesök och är ett bra komplement till undervisningen i historia. Den autentiska miljön levandegör på ett konkret sätt de viktiga historiska händelserna i vårt lands historia. Museet fungerar också för yngre elever. Inomhus finns den intressanta utställningssalen samt en tillhörande konferenssal där det finns sittplatser för hela gruppen (upp till 50 personer).

Våra besöksmål utomhus (Krigsstigen, löp- och stridsgravar m.m.) ger möjlighet till rörelsefrihet och fysisk aktivitet efter bussresan.

Vår kantinpersonal offererar goda alternativ om ni vill beställa servering till gruppen.

Notera vår unika och viktiga kulturhistoriska miljö. Förbered gärna era elever på att de bör uppträda varsamt på området och i mån av möjlighet röra sig på befintliga stigar.

För att boka skolbesök, maila oss på museum@frontmuseum.fi!

Välkomna!

 

Tillgänglighet

Eventuella rörelsehinder är inget hinder att besöka oss. Terrängen är relativt låglänt och du når museibyggnaden också med barnvagn eller rullstol. Parkeringen ligger alldeles invid museiområdet.

Har du specialbehov? Ta kontakt. Vi hjälper dig gärna.