Hangö Frontmuseum

Hangö Frontmuseum finns på en kulturhistoriskt viktig plats. Här utspelade sig viktiga händelser i Finlands krigshistoria. Gränsen mellan Finland och Sovjetunionen gick på museiområdet åren 1940-1941. På museiområdet löper löp- och stridsgravar. Invid museibyggnaden finns minneskorsun Den Gyllene Freden. För de yngre besökarna finns en hinderbana.

 

Utställningar

Basutställningen heter Hangö i främmande händer. Utställningen ger en god överblick av händelserna under åren 1939–1941 då staden Hangö var strategiskt viktig för landet.

I museets Kanonhall finns tio krigstida kanoner utställda. Samtliga användes av finska försvarsmakten under vinter- och fortsättningskriget.

Utöver basutställningen presenteras årligen växlande temautställningar. Tema för år 2021 är Hangöfronten 80 år.

 

Krigsstigen

Bakom museibyggnaden startar en drygt 1 km lång krigsstig. Den märkta rutten löper genom det område som Svenska frivilligbataljonen ansvarade för under fortsättningskriget. Stigen löper ända in på den tidigare sovjetiska sidan. De viktiga punkterna är utmärkta med vita pilar och markeringar. Här finns tydliga spår av förbindelsegravar, tältgropar, eldställningar och löpgravar. Krigsstigens infohäfte kan laddas ner på hemsidan.

 

Museets historia

Verksamheten startade 1981 då lokala krigsveteraner uppförde en minneskorsu på det krigstida frontavsnittet i Lappvik. Frontmuseet öppnades 1987. Verksamheten utvidgades efterhand med flera eldsjälar. Projektets deltagare ville bevara information och minnen med tyngdpunkt på Hangöfronten och krigsåren 1939–1945.

Sedan år 2016 upprätthålls museet av Krigshistoriska föreningen i Västnyland rf.