Kontakt

Museet - besök och bokningar

Museikoordinator Marja Penkert
+358 44 700 1941
info@frontmuseum.fi

 

Museipedagogik

museum@frontmuseum.fi

 

Museets personal

Museichef Jörgen Engroos

Museikoordinator Marja Penkert

Museimästare  Guy Gröning

Museibiträde Sebastian Österlund