Följ med nybygget!

Brödtext

Frontmuseet får en ny tillbyggnad år 2023. På vår Facebook-sida kan du följa med hur bygget framskrider: www.facebook.com/frontmuseum

Utrymmet kommer att inhysa en källare med lagerutrymme och en ny utställning. Temat är hemmafronten och till den utställningen bygger vi upp ett hem i Hangö år 1940. Vi letar ännu efter fininsiärer till byggandet av utställningen. Som gentjänst erbjuder vi företag och privatpersoner gratis guidningar och bunkerturer.
Den nya utställningen öppnar år 2024.

 

För mer information, ta kontakt:

info@frontmuseum.fi

044 700 1941

Försvarsminister Antti Kaikkonen murade grundstenen i september 2022.