Hangon motti 2

Brödtext

Den finskspråkiga boken "Hangon motti 2" finns nu till salu och det är Krigshistoriska föreningens första utgåva. 

Boken baserar sig på boken Hangon motti (2017), men är en bearbetad och förnyad version av den första boken.

Boken behandlar såväl mellanfredstiden som striderna vid Hangöfronten under fortsättningskriget.

Boken innehåller tre helt nya kapitel och de övriga kapitlen är bearbetade och innehåller nytt material som forskats fram ur arkiven. Den innehåller rikligt med bilder både från SA-bildarkivet och privata bildsamlingar. Sidstorleken är förstorad vilket underlättar läsningen.

Boken täcker perioden från Freden i Moskva efter vinterkriget tills de sovjetiska trupperna lämnade militärbasen i Hangö. I boken behandlas bl.a. evakueringen av Hangö, den sovjetiska militärbasens verksamhet, Harparskoglinjen, skärgårdsstriderna och Sovjets dramatiska evakueringsoperation från Hangö under senhösten 1941.

Hangon motti 2 är en bok där många röster får bli hörda: esten Leonid Trett som blev tvångvärvad i sovjetarmén, löjtnant Oramaa som tjänstgjorde vid främsta linjerna i Hangö, översergeant Sven Hyltén-Cavallius som tjänstgjorde i Svenska frivilligbataljonen vid Hangöfronten och både ryska och ukrainska krigsfångars öden skildras. Dessutom reflekteras på slutet kring hotet som den sovjetiska militärbasen i Hangö utgjorde, ett hurdant hot och hur stort var det för Finlands självständighet?

Boken finns till salu på Frontmuseet och i lokala bokhandlar. Intäkterna från bokförsäljningen stöder Frontmuseet och Bunkermuseet Irmas verksamhet och dess utveckling.